Petr, narozen 1966, bez domova od 2003

Rodiče Petra od raného dětství fyzicky trestali. Měl problém s pomočováním a fyzické tresty od rodičů vzrůstali. Má o pět let mladší sestru. Je to jediný člověk z rodiny, se kterým má alespoň telefonický kontakt. Je vyučený automechanik. V sedmnácti letech nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody za krádeže aut a menší podvody v trvání čtrnácti měsíců. Poté se mohl vrátit do předchozí práce automechanika a bydlel na podnikové ubytovně. Byl dva roky na vojně, pak se vrátil zpět do podniku a ve dvaceti čtyřech letech se oženil a odstěhoval se na statek tchána, který po té několik let rekonstruoval. Mezi tím se mu narodili dva synové.

Petr začal mít problém s alkoholem. Do jejich zrekonstruovaného domu se přistěhovala sestra manželky, která ho neměla v lásce a rozeštvávala oba manžele proti sobě. To mělo za následek jejich rozvod. Po dvou letech, kdy bydlel ještě s rodinou na statku mu manželka zařídila sociální byt v Terezíně. Služba po roce zanikla a Petrovi nabídli náhradní bydlení v azylovém domě Litoměřice, kde se zdržoval měsíc a půl. Petr zde nebyl spokojen, a protože nechtěl bydlet v sociální službě s minimem soukromí přemístil se do Prahy. Po celou dobu, kdy bydlel v náhradním bydlení, pracoval nebo byl evidován na úřadu práce.

Od roku 2003, kdy se Petr přestěhoval do Prahy, byl bez domova. Dozvěděl se o noclehárně na lodi Hermes, kde přespával, a přes den navštěvoval denní centra pro lidi bez domova. Petr si vydělával prací bez smlouvy v zahradnictví a následně se registroval na úřadu práce.

Petr bydlí již tři roky ve squattě a pobírá sociální dávky. Již tři čtvrtě roku nemůže najít práci.

Petra nejvíce trápí, že není v kontaktu se svými syny.

 

Petr, born 1966, homeless since 2003

Petr's parents used corporal punishments against him since early childhood. He had problems with bed wetting because of this. With time, the physical abuse was increasing in intensity. He has a sister who is five years younger than him. She is the only family member he is in contact with, at least over the phone. He is a skilled car mechanic. When he was seventeen years old, he was sentenced to 14 months in jail for car thefts and some minor frauds. He could then return to his previous job as an auto mechanic, and he lived at the lodging house provided by his employer. He spent two years in the military service, and then returned to the job. When he was 24, he got married, moved to his father-in-law's farmstead, and worked on its restoration for a few years. In the meantime, his wife gave birth to two sons.

Petr started having problems with alcohol. His sister's wife moved to their restored house. She didn't like Petr and tried to set them against each other. It ended in a divorce. He lived at the farmstead for two more years, his wife then found him a social assistance apartment in Terezín. This service closed after a year, and Petr was offered alternative housing at a transitional living center in Litoměřice, where he only stayed for a month and a half. He wasn't happy there, he didn't want to live in social service housing with minimal personal privacy, so he moved to Prague. Petr was working during his stay at the social housing services. When he had no job, he was registered as unemployed at the employment bureau.

He has been homeless since 2003, when he moved to Prague. He learned about the homeless shelter at the Hermes botel, where he slept, and he visited day centers for homeless people during the day. Petr earned some money working in horticulture, but without a proper labor contract. When it ended, he registered at the employment bureau again.

For the last three years, Petr has been living at a squat and receiving social benefits. He couldn't find any job in the last 9 months.

For him, the saddest part of this is that he doesn't have any contact with his sons.